Absolventi

Získání vysokoškolského diplomu patří k těm životním událostem, na které se nezapomíná, stejně jako na „svou" alma mater. Během třinácti let úspěšně završilo vysokoškolské vzdělání na Vysoké škole podnikání, a. s., již více než 6 000 absolventů. Ani škola na ně nehodlá zapomínat, a proto jsme otevřeli na našich webových stránkách tuto záložku, věnovanou speciálně absolventům VŠP, a.s. Rádi bychom totiž zůstali alespoň v částečném kontaktu s těmi, kteří prostředí školy důvěrně poznali a mohou tedy věrohodně posuzovat, zda tu dostali dostatečnou odbornou průpravu pro vlastní kariérní růst, pro svůj profesní život. Chceme informovat o konkrétním dění na naší vysoké škole, o jejích úspěších, o významných událostech a návštěvách, chceme zvát na některé z pořádaných odborných nebo i společenských akcí. Budeme potěšeni, pokud naše snaha bude mít svou konkrétní odezvu. Třináct let není v životě organizací nějakou mimořádně dlouhou dobou, dá se spíše mluvit o prvních krůčcích, jež má škola úspěšně za sebou. Chceme i s účastí Vás všech absolventů rozvíjet dále a budovat tradici VŠP, a.s., značky, která už má svůj dobrý kredit.