Sekce cizích jazyků

V kontaktech VŠP, a. s., v zájmu zvýšení kvality informačních služeb pro studenty a veřejnost jsou kromě vyučujících uváděni rovněž externí vedoucí bakalářských a magisterských prací, spolupracovníci z praxe podílející se na výzkumných aktivitách školy apod. S ohledem na odborný profil nebo své kompetence jsou interní pracovníci a externí partneři přiřazeni k příslušné katedře, institutu atd.

Jméno Pozice/funkce
Mgr. Růžena Dvořáčková Manažerka pro zahraniční vztahy, Akademický pracovník, Asistent
PhDr. Janusz Karpeta Odborný asistent, Akademický pracovník
Mgr. Jan Skipala Akademický pracovník, Vedoucí sekce Cizích jazyků, Asistent
Ing. Lenka Švajdová, Ph.D. Akademický pracovník, Odborný asistent

Externí

Jméno Pozice/funkce
Mgr. Silvia Arsejevová Akademický pracovník
Mgr. Olga Dogunek Akademický pracovník
Ing., BcA. Nina Dostálová, M.A. Akademický pracovník
PaedDr. Květoslava Harvánková Akademický pracovník
Mgr. Romana Laluhová Akademický pracovník
Bc. Šárka Nedělová Akademický pracovník
Mgr. Michaela Ragoubi Akademický pracovník
Mgr. Monika Školová Akademický pracovník