Rektorát

Jméno Pozice/funkce
Ing. Jaroslav Beneš Kvestor
doc. PhDr. Olga Březinová, CSc. Docent, Akademický pracovník, Vedoucí sekce Ekonomie, Vedoucí katedry Ekonomie, práva a společenských věd
doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. Rektor, Docent, Akademický pracovník
Ing. Radan Jünger Ředitel pro strategii a řízení
doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. Vedoucí katedry Informatiky a Komunikace, Garant studijního oboru informatika a internet v podnikání, Docent, Akademický pracovník, Prorektor pro obsah výuky, Vedoucí sekce Informačních a kvantitativních technologií, Odborný garant výuky na konzultačním středisku Dvůr Králové
prof. Ing. Zdeněk Mikoláš, CSc. Vedoucí katedry Podnikání a managementu, Profesor, Akademický pracovník, Garant studijního programu ekonomika a management, Garant studijního oboru podnikání, Vedoucí sekce Nauky o podnikání a podniku
Ing. Renáta Nešporková, Ph.D., MBA Akademický pracovník, Odborný asistent, Prorektorka pro vzdělávání
Ing. Martina Nikolskaja Tajemnice rektorátu
Ing. Martina Teperová Personalistka, Akademický pracovník
Ing. Vladimír Vavrečka, CSc. Akademický pracovník, Odborný asistent, Vedoucí katedry Marketingu a hodnototvorných procesů
prof. Ing. Vítězslav Zamarský, CSc. Akademický pracovník, Garant studijního oboru podnikání a management v životním prostředí, Prorektor pro vědu a výzkum