Katedra ekonomie, práva a společenských věd

Interní

Jméno Pozice/funkce
doc. PhDr. Olga Březinová, CSc. Docent, Akademický pracovník, Vedoucí sekce Ekonomie, Vedoucí katedry Ekonomie, práva a společenských věd
PhDr. Lukáš Durda Odborný asistent, Akademický pracovník, Koordinátor navazujicího magisterského studia
doc. PhDr. Josef Malach, CSc. Docent, Akademický pracovník
Mgr. Ing. Radim Maňák, Ph.D. Odborný asistent, Akademický pracovník, Koordinátor závěrečných prací
JUDr. Luboš Martynek, LL.M. Asistent, Akademický pracovník
PaedDr. Jiří Mezuláník, CSc. Akademický pracovník, Odborný asistent
Ing. Renáta Nárožná Akademický pracovník, Asistent

Externí

Jméno Pozice/funkce
Ing. Jiří Balcar, Ph.D. Akademický pracovník
Ing. Radomír Kaňa, Ph.D. Akademický pracovník
prof. PhDr. Zdeněk Kuba, CSc. Profesor, Akademický pracovník
PhDr., Mgr. Jaromír Radkovský, MBA Akademický pracovník
doc. RNDr. Milan Šimek, Ph.D. Akademický pracovník
doc. Ing. Jindřich Ujec, CSc. Akademický pracovník, Docent