Sekce společenských věd

Jméno Pozice/funkce
PhDr. Lukáš Durda Odborný asistent, Akademický pracovník, Koordinátor navazujicího magisterského studia
doc. PhDr. Josef Malach, CSc. Docent, Akademický pracovník
Mgr. Ing. Radim Maňák, Ph.D. Odborný asistent, Akademický pracovník, Koordinátor závěrečných prací
PaedDr. Jiří Mezuláník, CSc. Akademický pracovník, Odborný asistent