Institut profesních a odborných kompetencí v podnikání

Interní

Jméno Pozice/funkce

Externí

Jméno Pozice/funkce
Ing. Zdeněk Bednarčík, Ph.D., MBA Akademický pracovník