Prorektorát pro obsah výuky

Jméno Pozice/funkce
doc. PhDr. Olga Březinová, CSc. Docent, Akademický pracovník, Vedoucí sekce Ekonomie, Vedoucí katedry Ekonomie, práva a společenských věd
Ing. Monika Bumbová Koordinátor výuky, Akademický pracovník
Mgr. Růžena Dvořáčková Manažerka pro zahraniční vztahy, Akademický pracovník, Asistent
Ing. Bronislav Heryán Informační manažer, Akademický pracovník
doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. Vedoucí katedry Informatiky a Komunikace, Garant studijního oboru informatika a internet v podnikání, Docent, Akademický pracovník, Prorektor pro obsah výuky, Vedoucí sekce Informačních a kvantitativních technologií, Odborný garant výuky na konzultačním středisku Dvůr Králové
prof. Ing. Zdeněk Mikoláš, CSc. Vedoucí katedry Podnikání a managementu, Profesor, Akademický pracovník, Garant studijního programu ekonomika a management, Garant studijního oboru podnikání, Vedoucí sekce Nauky o podnikání a podniku
Ing. Vladimír Vavrečka, CSc. Akademický pracovník, Odborný asistent, Vedoucí katedry Marketingu a hodnototvorných procesů