Sekce nauky o podnikání a podniku

Jméno Pozice/funkce
Ing. Vendula Fialová Akademický pracovník, Asistent, Koordinátor bakalářského prezenčního a inviduálního studia
Ing. Pavlína Hronová Odborný asistent, Akademický pracovník
doc. Ing. Kamila Janovská, Ph.D. Akademický pracovník, Docent
prof. Ing. Zdeněk Mikoláš, CSc. Vedoucí katedry Podnikání a managementu, Profesor, Akademický pracovník, Garant studijního programu ekonomika a management, Garant studijního oboru podnikání, Vedoucí sekce Nauky o podnikání a podniku
doc. Ing. Dagmar Válková, CSc. Akademický pracovník, Docent