Sekce správy a managementu podniku

Jméno Pozice/funkce
doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. Rektor, Docent, Akademický pracovník
doc. Dr. Ing. Ivo Formánek Docent, Akademický pracovník, Vedoucí sekce Správy a managementu podniku, Manažer pro aplikovaný výzkum
doc. Ing. Milan Michalko, Ph.D. Akademický pracovník, Docent
Ing. Mgr. Tomáš Tykva Akademický pracovník, Odborný asistent

Externí

Jméno Pozice/funkce
Ing. Ladislav Glogar Akademický pracovník
Ing. Daniela Vopalecká, M. A. Akademický pracovník