Sekce marketingu a obchodních procesů

Jméno Pozice/funkce
doc. Ing. Václav Nétek, CSc. Docent, Akademický pracovník, Garant studijního oboru podnikání a management v obchodu, Vedoucí sekce Marketingu a obchodních procesů
Ing. Vladimír Vavrečka, CSc. Akademický pracovník, Odborný asistent, Vedoucí katedry Marketingu a hodnototvorných procesů

Externí

Jméno Pozice/funkce
RNDr. Zuzana Wroblowská, Ph.D. Akademický pracovník