Sekce obchodu a služeb

Jméno Pozice/funkce
doc. Ing. Petr Besta, Ph.D. Akademický pracovník, Docent
Ing. Michal Červinka, Ph.D. Odborný asistent, Akademický pracovník, Vedoucí sekce Obchodu a služeb
Ing. Milan Stoch, Ph.D. Akademický pracovník, Vedoucí Podnikatelského inkubátoru, Odborný asistent
Ing. Lenka Švajdová, Ph.D. Akademický pracovník, Odborný asistent