Sekce ekonomie

Jméno Pozice/funkce
doc. PhDr. Olga Březinová, CSc. Docent, Akademický pracovník, Vedoucí sekce Ekonomie, Vedoucí katedry Ekonomie, práva a společenských věd
Ing. Renáta Nárožná Akademický pracovník, Asistent

Externí

Jméno Pozice/funkce
Ing. Jiří Balcar, Ph.D. Akademický pracovník
prof. PhDr. Zdeněk Kuba, CSc. Profesor, Akademický pracovník
doc. RNDr. Milan Šimek, Ph.D. Akademický pracovník
doc. Ing. Jindřich Ujec, CSc. Akademický pracovník, Docent