Sekce práva

Jméno Pozice/funkce
JUDr. Luboš Martynek, LL.M. Asistent, Akademický pracovník

Externí

Jméno Pozice/funkce
JUDr. Zuzana Lokajová Akademický pracovník, Vedoucí sekce Práva