Sekce informačních a kvantitativních technologií

Jméno Pozice/funkce
Ing. Bronislav Heryán Informační manažer, Akademický pracovník
doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. Vedoucí katedry Informatiky a Komunikace, Garant studijního oboru informatika a internet v podnikání, Docent, Akademický pracovník, Prorektor pro obsah výuky, Vedoucí sekce Informačních a kvantitativních technologií, Odborný garant výuky na konzultačním středisku Dvůr Králové
Ing. Lucie Lenertová Akademický pracovník, Asistent
Ing. Linda Sedláčková, Ph.D. Akademický pracovník, Odborný asistent
Ing. Ivo Špička, Ph.D. Akademický pracovník, Odborný asistent
RNDr. Zdeněk Taussik Akademický pracovník, Asistent, Koordinátor bakalářského kombinovaného studia, Vedoucí konzultačního střediska

Externí

Jméno Pozice/funkce
Mgr. Jiří Kutina Akademický pracovník