Prorektorát pro vzdělávání

Jméno Pozice/funkce
Ing. Monika Bumbová Koordinátor výuky, Akademický pracovník
PhDr. Lukáš Durda Odborný asistent, Akademický pracovník, Koordinátor navazujicího magisterského studia
Ing. Vendula Fialová Akademický pracovník, Asistent, Koordinátor bakalářského prezenčního a inviduálního studia
Ing. Bc. Gabriela Králová Referentka studijního oddělení
Mgr. Ing. Radim Maňák, Ph.D. Odborný asistent, Akademický pracovník, Koordinátor závěrečných prací
Petra Miovská Vedoucí studijního oddělení
Ing. Renáta Nešporková, Ph.D., MBA Akademický pracovník, Odborný asistent, Prorektorka pro vzdělávání
RNDr. Zdeněk Taussik Akademický pracovník, Asistent, Koordinátor bakalářského kombinovaného studia, Vedoucí konzultačního střediska
Petra Tomisová Referentka studijního oddělení

Externí

Jméno Pozice/funkce
Mgr. Pavel Bokůvka Vedoucí konzultačního střediska
Mgr. Petr Lojan Vedoucí konzultačního střediska
Mgr. Alena Musilová Vedoucí informačního místa
RNDr. Alena Olšáková Vedoucí konzultačního střediska
Mgr. Ludmila Sklenařová, MBA Vedoucí konzultačního střediska
Mgr. Ivana Stejskalová Vedoucí konzultačního střediska