Katedra informatiky a komunikace

V kontaktech VŠP, a. s., v zájmu zvýšení kvality informačních služeb pro studenty a veřejnost jsou kromě vyučujících uváděni rovněž externí vedoucí bakalářských a magisterských prací, spolupracovníci z praxe podílející se na výzkumných aktivitách školy apod. S ohledem na odborný profil nebo své kompetence jsou interní pracovníci a externí partneři přiřazeni k příslušné katedře, institutu atd.

Interní

Jméno Pozice/funkce
Mgr. Růžena Dvořáčková Manažerka pro zahraniční vztahy, Akademický pracovník, Asistent
Ing. Bronislav Heryán Informační manažer, Akademický pracovník
PhDr. Janusz Karpeta Odborný asistent, Akademický pracovník
doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. Vedoucí katedry Informatiky a Komunikace, Garant studijního oboru informatika a internet v podnikání, Docent, Akademický pracovník, Prorektor pro obsah výuky, Vedoucí sekce Informačních a kvantitativních technologií, Odborný garant výuky na konzultačním středisku Dvůr Králové
Ing. Lucie Lenertová Akademický pracovník, Asistent
Ing. Linda Sedláčková, Ph.D. Akademický pracovník, Odborný asistent
Mgr. Jan Skipala Akademický pracovník, Vedoucí sekce Cizích jazyků, Asistent
Ing. Ivo Špička, Ph.D. Akademický pracovník, Odborný asistent
RNDr. Zdeněk Taussik Akademický pracovník, Asistent, Koordinátor bakalářského kombinovaného studia, Vedoucí konzultačního střediska

Externí

Jméno Pozice/funkce
Mgr. Silvia Arsejevová Akademický pracovník
Mgr. Olga Dogunek Akademický pracovník
Ing., BcA. Nina Dostálová, M.A. Akademický pracovník
PaedDr. Květoslava Harvánková Akademický pracovník
Ing. Jiří Kubica Akademický pracovník
Mgr. Jiří Kutina Akademický pracovník
Mgr. Romana Laluhová Akademický pracovník
Bc. Šárka Nedělová Akademický pracovník
Mgr. Michaela Ragoubi Akademický pracovník
Mgr. Monika Školová Akademický pracovník