Katedra podnikání a managementu

V kontaktech VŠP, a. s., v zájmu zvýšení kvality informačních služeb pro studenty a veřejnost jsou kromě vyučujících uváděni rovněž externí vedoucí bakalářských a magisterských prací, spolupracovníci z praxe podílející se na výzkumných aktivitách školy apod. S ohledem na odborný profil nebo své kompetence jsou interní pracovníci a externí partneři přiřazeni k příslušné katedře, institutu atd.

Interní

Jméno Pozice/funkce
Ing. Kamila Beňová Akademický pracovník, Asistent
doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. Rektor, Docent, Akademický pracovník
Ing. Vendula Fialová Akademický pracovník, Asistent, Koordinátor bakalářského prezenčního a inviduálního studia
Ing. Andrea Folvarčná, Ph.D. Akademický pracovník, Odborný asistent
doc. Dr. Ing. Ivo Formánek Docent, Akademický pracovník, Vedoucí sekce Správy a managementu podniku, Manažer pro aplikovaný výzkum
Ing. Pavlína Hronová Odborný asistent, Akademický pracovník
doc. Ing. Jana Janoušková, Ph.D. Docent, Akademický pracovník
doc. Ing. Kamila Janovská, Ph.D. Akademický pracovník, Docent
Ing. Aleksandr Ključnikov, Ph.D. Akademický pracovník, Odborný asistent
doc. Ing. Milan Michalko, Ph.D. Akademický pracovník, Docent
prof. Ing. Zdeněk Mikoláš, CSc. Vedoucí katedry Podnikání a managementu, Profesor, Akademický pracovník, Garant studijního programu ekonomika a management, Garant studijního oboru podnikání, Vedoucí sekce Nauky o podnikání a podniku
Ing. Renáta Nešporková, Ph.D., MBA Akademický pracovník, Odborný asistent, Prorektorka pro vzdělávání
prof. Ing. Jiří Polách, CSc. Profesor, Akademický pracovník, Vedoucí sekce Finančnictví, účetnictví a daní, Odborný garant výuky na konzultačním středisku Nový Jičín
doc. Ing. Boris Popesko, Ph.D. Docent, Akademický pracovník
Ing. Mgr. Tomáš Tykva Akademický pracovník, Odborný asistent
doc. Ing. Dagmar Válková, CSc. Akademický pracovník, Docent

Externí

Jméno Pozice/funkce
doc.Dr.Ing Hana Filipczyková Akademický pracovník
Ing. Ladislav Glogar Akademický pracovník
Ing. Ivana Karkošková Akademický pracovník
Ing. Lidmila Kramolišová Akademický pracovník
JUDr. Zuzana Lokajová Akademický pracovník, Vedoucí sekce Práva
Ing. Radomíra Mikolášová Akademický pracovník
Ing. Václav Polok Akademický pracovník
Ing. Ivana Ryšková Akademický pracovník
Ing. Zuzana Stefanovová, Ph.D. Akademický pracovník
Ing. Daniela Vopalecká, M. A. Akademický pracovník