Sekce kvality a výrobních procesů

V kontaktech VŠP, a. s., v zájmu zvýšení kvality informačních služeb pro studenty a veřejnost jsou kromě vyučujících uváděni rovněž externí vedoucí bakalářských a magisterských prací, spolupracovníci z praxe podílející se na výzkumných aktivitách školy apod. S ohledem na odborný profil nebo své kompetence jsou interní pracovníci a externí partneři přiřazeni k příslušné katedře, institutu atd.

Jméno Pozice/funkce
Ing. Šárka Janků, Ph.D. Akademický pracovník, Odborný asistent
prof. Ing. Růžena Petříková, CSc. Profesor, Akademický pracovník, Vedoucí sekce Kvality a výrobních procesů
doc. Ing. Peter Ponický, Ph.D. Docent, Akademický pracovník
prof. Ing. Vítězslav Zamarský, CSc. Akademický pracovník, Garant studijního oboru podnikání a management v životním prostředí, Prorektor pro vědu a výzkum

Externí

Jméno Pozice/funkce
Ing. Ladislav Hádek Akademický pracovník
Prof. Ing. Miroslav Kaloč, CSc. Akademický pracovník
Ing. Dagmar Zindulková Akademický pracovník