Prorektorát pro vědu a výzkum

Jméno Pozice/funkce
doc. PhDr. Olga Březinová, CSc. Docent, Akademický pracovník, Vedoucí sekce Ekonomie, Vedoucí katedry Ekonomie, práva a společenských věd
doc. Dr. Ing. Ivo Formánek Docent, Akademický pracovník, Vedoucí sekce Správy a managementu podniku, Manažer pro aplikovaný výzkum
doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. Vedoucí katedry Informatiky a Komunikace, Garant studijního oboru informatika a internet v podnikání, Docent, Akademický pracovník, Prorektor pro obsah výuky, Vedoucí sekce Informačních a kvantitativních technologií, Odborný garant výuky na konzultačním středisku Dvůr Králové
prof. Ing. Zdeněk Mikoláš, CSc. Vedoucí katedry Podnikání a managementu, Profesor, Akademický pracovník, Garant studijního programu ekonomika a management, Garant studijního oboru podnikání, Vedoucí sekce Nauky o podnikání a podniku
Ing. Vladimír Vavrečka, CSc. Akademický pracovník, Odborný asistent, Vedoucí katedry Marketingu a hodnototvorných procesů
prof. Ing. Vítězslav Zamarský, CSc. Akademický pracovník, Garant studijního oboru podnikání a management v životním prostředí, Prorektor pro vědu a výzkum