doc. PhDr. Josef Malach, CSc.

Jméno: doc. PhDr. Josef Malach, CSc.
Pozice/funkce: Docent, Akademický pracovník
Pracoviště:
Středisko:
Forma: Interní
Místnost: Kancelář 408
Konzultační hodiny:
Telefon:
Email: josef.malach@osu.cz