Mgr. Růžena Dvořáčková

Jméno: Mgr. Růžena Dvořáčková

Manažerka pro zahraniční vztahy - Na VŠP,a.s., působí od roku 2002 ve funkci vyučující angličtiny a zároveň manažerky zahraničních vztahů. Absolventka Filosofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci si dále zdokonalovala jazykové dovednost prostřednictvím vzdělávacích kurzů v Anglii, Itálii a ČR. Je autorkou skript pro výuku angličtiny studentů oboru Sociální práce a oboru Management ve zdravotnictví Ostravské univerzity. Také skript pro výuku angličtiny na Vysoké škole podnikání, a.s. Kromě této své publikační činnosti zpracovávala a realizovala projekty na úrovni lokální, mimoevropské i evropské. Například DS Label – certifikát udělený VŠP, a.s., Evropskou komisí, Extended Erasmus Charter – oprávnění k mezinárodním aktivitám. Podílela se na zpracování a zavádění dalších mezinárodních projektů: Comenius- Teach and Esprit, Leonardo da Vinci – Learning by Doing a Intercultural training for Social integrationr in Europe, Grundig – Business English, Asia Link – International studie sof Entrepreneurship in Euro – Asia.
Je garantkou projektu modulárního systému jazykových kurzů v centrech celoživotního vzdělávání, kurzů angličtiny v centrech celoživotního vzdělávání VŠP, a.s., a také Univerzity třetího věku v Bohumíně.
Ráda se věnuje novým projektům, různorodé a organizační činnosti s měřitelnými výsledky. Snáší týmovou práci, ale upřednostňuje spíše individuální, během níž může lépe uplatnit osobní a tvůrčí angažovanost.

Pozice/funkce: Manažerka pro zahraniční vztahy, Akademický pracovník, Asistent
Pracoviště: Sekce cizích jazyků, Katedra informatiky a komunikace
Středisko:
Forma: Interní
Místnost: Kancelář 520
Konzultační hodiny:
Vysoká škola podnikání, a.s., Slezská Ostrava - Kancelář 520
Pondělí   09:10 - 10:45   týdně
Telefon: +420 595 228 127
Email: ruzena.dvorackova@vsp.cz