O škole

K nejstarším, a tedy průkopnickým, soukromým vzdělávacím institucím v zemi patří naše Vysoká škola podnikání, a.s. Připravujeme už více než třináct let odborníky pro praxi, bakaláře a inženýry nacházející uplatnění všude tam, kde potřebují a hledají lidi odpovědné, kreativní, a především podnikavé. Samozřejmě rovněž budoucí živnostníky, podnikatele a businessmany.

 

Co vám nabízíme? Tříleté, resp. pětileté studium v prezenční (denní) nebo kombinované (při zaměstnání) formě. Využíváme praxi ve firmách, přednášky zajímavých odborníků, podnikatelů, osobností vědy, techniky i veřejného života.

 

Kolik u nás zaplatíte? Základní semestrální sazba pro prezenční studium v Ostravě činí 17 995 Kč, pro kombinované studium  od 16 400 Kč, nabízíme ale také slevová stipendia pro zájemce se sociálně znevýhodněných rodin v úrovni od 10 do 100 procent výše školného. Vzdělání poskytujeme v akreditovaném studijním programu Ekonomika a management, konkrétné v studijních oborech Podnikání, Podnikání a management v obchodu a Informatika a internet  v podnikání. V rámci nich se můžete rozhodovat o individuálním zaměření na dílčí specializace, zahrnující například cestovní ruch, finančnictví, ekologii či informační technologie.

 

Jak se k nám dostanete? Prostřednictvím přijímacích řízení, která organizujeme formou vstupního rozhovoru se studijním poradcem, a to každý měsíc od dubna do září, v případě zahájení studia od letního semestru v lednu a únoru. Úspěšnost uchazečů je velmi vysoká. Pro studenty máme připraveny také studijní programové balíčky.

 

Jak se uplatňují absolventi v praxi? Naši absolventi jsou snadno uplatnitelní na trhu práce - míra jejich nezaměstnanosti nepřesahuje tři procenta. Školu doposud ukončilo více než 6000 absolventů. Mimo centrály v Ostravě, můžete studovat také v Novém Jičíně, Olomouci a Pardubicích. Škola disponuje také vlastními vysokoškolskými kolejemi  se 157 lůžky nedaleko svého hlavního ostravského sídla.