Přípravné kurzy k SZZ proběhnou v lednu 2015 - 10.12.2014

Již tradičně pro Vás škola pořádá přípravné kurzy ke státní závěrečné zkoušce z Ekonomie a Podnikání a managementu.

V rámci kurzů budou prezentovány jednotlivé otázky, účastníci také získají doporučené osnovy těchto otázek.

 

Základní informace o kurzu.

 

Jan Krčmař