Průzkum Univerzity Karlovy v Praze - Zaměstnatelnost a uplatnění absolventů VŠ. - 5.11.2014

Zaměstnatelnost a uplatnění absolventů vysokých škol na pracovním trhu.

Středisko vzdělávací politiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy (SVP PedF UK) dlouhodobě shromažďuje, analyzuje a zveřejňuje údaje o zaměstnatelnosti absolventů všech českých vysokých škol a jejich fakult od roku 2002 do současnosti.

Zpráva se již tradičně věnuje zaměstnatelnosti absolventů českých vysokých škol: nejprve uvádí jejich nezaměstnanost, dále se zabývá srovnáním uplatnění absolventů veřejných a soukromých vysokých škol a na závěr počty nezaměstnaných absolventů pro jednotlivé vysoké školy.


Absolventi veřejných a soukromých škol
Již několik let platí, že lepší zaměstnatelnost vykazují absolventi soukromých vysokých škol ve srovnání s absolventy veřejných vysokých škol. Jejich míra nezaměstnanosti je nižší už šestým rokem. Ve školním roce 2012/13 činila jejich míra nezaměstnanosti 4,2 %, zatímco u absolventů veřejných škol to bylo 5,8 %. V případě srovnání standardizovaných měr nezaměstnanosti, jsou na tom soukromé vysoké školy také znatelně lépe (4,4 % ku 6,0 %). Rozdíly mezi školami v míře nezaměstnanosti do určité míry vypovídají o různé kvalitě a relevanci poskytovaného vzdělání z hlediska pracovního trhu.


Najděte si úspěšnou školu
Následující tabulka obsahuje údaje o počtech nezaměstnaných absolventů pro jednotlivé vysoké školy. Údaje o zaměstnatelnosti absolventů vysokých škol jsou zajímavé pro vysokoškolské studenty při rozhodování o jejich další orientaci a pro uchazeče o studium při výběru instituce, na kterou se chtějí hlásit. Určitě však lze doporučit především ty instituce, které se v pořadí umístily na předních místech, a uplatnitelnost jejich absolventů je i dlouhodobě dobrá. Rozhodování uchazečů o volbě studia ovlivňuje mnoho různých okolností. Zaměstnatelnost absolventů by se měla stát jednou z nich.

 

Srovnání soukromých vysokých škol

(uvedená procenta vyjadřují standardní míru nezaměstnanosti)

 

Filmová akademie v Písku  0,0%
University of New York in Prague  0,0%
Pražská VŠ psychosociálních studií  0,0%
Vysoká škola realitní - Institut Franka Dysona  0,0%
Unicorn College  0,0%
BIBS, a.s.  0,0%
Academia Rerum Civilium  0,0%
Soukromá VŠ ekonomických studií  1,2%
Vysoká škola regionálního rozvoje Praha  1,4%
Vysoká škola podnikání  2,1%
Vysoká škola ekonomie a managementu  2,2%
Univerzita Jana Amose Komenského  2,4%
Metropolitní univerzita Praha  2,8%
Vysoká škola Karlovy Vary  2,9%
Vysoká škola zdravotnická  2,9%
ŠKODA AUTO a.s. Vysoká škola  3,0%
Bankovní institut  3,8%
VŠ TV a sportu Palestra  3,8%
Vysoká škola sociálně správní, institut cžv Havířov  4,0%
Anglo-americká vysoká škola  4,1%
Vysoká škola finanční a správní  4,2%
Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo  4,5%
VŠ manažerské informatiky a ekonomiky  4,6%
VŠ mezinárodních a veřejných vztahů  5,5%
Vysoká škola hotelová v Praze  5,6%
AKADEMIE STING  5,9%
CEVRO Institut  6,6%
Lit. akademie (Soukr. VŠ J. Škvoreckého)  6,9%
Moravská vysoká škola Olomouc  7,3%
VŠ cest. ruchu, hotelnictví a lázeňství  7,8%
Rašínova vysoká škola  8,5%
Vysoká škola Karla Engliše v Brně  8,5%
Vysoká škola obchodní v Praze  8,6%
Vysoká škola logistiky  8,8%
VŠ evropských a regionálních studií  9,7%
Evropský polytechnický institut  11,5%
Západomoravská vysoká škola Třebíč  14,3%
Newton College  15,4%
Akcent College  16,0%
Vysoká škola obchodní a hotelová  20,8%

 

Děkujeme Vám za Vaši důvěru, velmi si jí vážíme. Tým VŠP.

Petra Gavendová