Vyplujte s námi do nového roku - začněte studovat od února 2015. - 5.12.2014

Vyplujte s námi do nového roku a začněte studovat na Vysoké škole podnikání.

 

Studium od února = Váš časový a finanční bonus! Tato nabídka platí pro standardní 3leté bakalářské studium a 2leté navazující magisterské studium.

Školné od 1.750 Kč / měsíčně

Bakalářský studijní program (Bc.)
- délka studia: 3 roky (šest semestrů)
- akreditovaný studijní obor: Podnikání
- kombinovaná forma
- místo: Ostrava, Brno, Pardubice

Výhody:
- zahájení studia již v únoru 2015
- extra bonus – sleva ze školného 10.000 Kč (sleva bude odečtena ze školného v 2. semestru I. ročníku)
- poplatek za přijímací řízení: 0 Kč

Průběh přijímacího řízení: pouze formou motivačního pohovoru.

Termíny přijímacího řízení: 14.1., 4.2., 11.2. 2015

 

Navazující magisterský studijní program (Ing.)
- délka studia: 2 roky (čtyři semestry)
- akreditovaný studijní obor: Podnikání
- kombinovaná forma
- místo: Ostrava

Výhody:
- zahájení studia již v únoru 2015
- extra bonus – sleva ze školného – 10.000 Kč (sleva bude odečtena ze školného v 2. semestru I. ročníku)
- poplatek za přijímací řízení: 0 Kč

Průběh přijímacího řízení: formou ústní zkoušky.

Termíny přijímacího řízení: 15.1., 5.2., 12.2. 2015


Bližší informace na infolince: 810 888 800

Petra Gavendová