Vysoká škola podnikání vytváří úspěšné podnikatele - 6.11.2014

Čím se liší Vysoká škola podnikání a její studium od ostatních škol ekonomického směru?
Zodpovězení nejčastějšího dotazu, padajícího v průběhu veletrhu Gaudeamus v expozici VŠP, se účastníkům dostalo od nejpovolanějších. Od našich studentů, z nichž někteří už během studia podnikat začali a svůj byznys úspěšně rozvíjejí.


Krédo podnikavé vysoké školy – prakticky zaměřeného studia s důrazem na rozvoj osobnosti – pomáhají šířit Matěj Bujnoch, Michaela Juščíková, Lucie Ostárková a Radek Pleva.

Děkujeme za skvělou propagaci VŠP!


Gaudeamus – největší veletrh pomaturitního vzdělávání v ČR, navštívilo během prvních dvou dní více než 16 500 účastníků. Očekává se, že padne dosavadní rekord v návštěvnosti.

Marek Tomšů