Náš tým

Kdo tvoří tým VŠP, a.s.? Kdo školu reprezentuje, přednáší a vyučuje na ní,  jakou má kdo za sebou profesní a odbornou kariéru?  Odpovědi na tyto a podobné otázky najdete právě zde, prostředenictvím prezentací pracovníků, kteří  pečují o kompletní servis a chod školy, zabezpečuji všechny její funkce- vzdělávací, vědeckovýzkumné, společenské aj.  Věříme, že i tímto  pomůže vám všem v orientaci při zvažování studia na VŠP, a.s. Chcete-li se dozvědět více, můžete komunikovat přímo  s jednotlivými  členy našeho týmu - interními i externími.