Manažeři

Ing. Jaroslav Beneš

Kvestor - Na Vysoké škole podnikání, a. s., působí od samotného vzniku školy, tj. od září 2000, na pozici kvestora, se zodpovědností za ekonomické a provozní řízení školy. V současné době je rovněž předsedou představenstvou společnosti Studentská Residence Slezská, a. s., provozující vysokoškolské…

Více

Ing. Martina Teperová

Personalistka - Na Vysoké škola podnikání, a. s., působí od roku 2000 a současnou pracovní pozici – personalistky - vykonává od roku 2005. Svůj odborný a kariérní růst spojuje se zdokonalováním praktického řízení lidských zdrojů v podmínkách vysoké školy. V roce 2011 rozšířila svou kvalifikaci abs…

Více

Ing. Bronislav Heryán

Informační manažer - Absolvent magisterského studia (2008) Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB TUO zahájil profesní kariéru už během studia. Úspěšně absolvoval dvouleté vzdělávání CCNA (Cisco certified Network Associate) a půlroční kurz „Vývoj webových aplikací“ v NET. Podílel se na vývoji T…

Více

Mgr. Růžena Dvořáčková

Manažerka pro zahraniční vztahy - Na VŠP,a.s., působí od roku 2002 ve funkci vyučující angličtiny a zároveň manažerky zahraničních vztahů. Absolventka Filosofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci si dále zdokonalovala jazykové dovednost prostřednictvím vzdělávacích kurzů v Anglii, Itálii a …

Více

Mgr. Marek Tomšů

Obchodní manažer - Absolvent Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, oboru marketingové a sociální komunikace na Fakultě multimediálních komunikací. Svou profesní dráhu zahájil na exportním oddělení tradičního českého výrobce klimatizace a vzduchotechniky Janka Radotín, a.s. V následujícím období se podí…

Více

Ing. Milan Stoch, Ph.D.

Vedoucí Podnikatelského inkubátoru - Po absolvování oboru Komerční inženýrství na Hornicko-geologické fakultě Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava pokračoval v interním doktorandském studiu. V roce 2005 obhájil disertační práci na téma Analýza rizik. Na Vysoké škole báňské doposud pů…

Více