Vedoucí kateder

doc. PhDr. Olga Březinová, CSc.

Vedoucí katedry ekonomie, práva a společenských věd - Absolvovala studium na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, obor Občanská nauka – angličtina, a rovněž tady získala titul PhDr. v oboru Teorie vyučování občanské nauce. Studovala na Ekonomickém ústavu Slovenské akademie věd v Br…

Více

doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D.

Prorektor pro spolupráci s podniky a zahraniční vztahy, Vedoucí katedry Informatiky a komunikace - Svou profesní kariéru zahájil po absolvování Přírodovědecké fakulty UP Olomouc (1985) na Střední průmyslové škole chemické v Ostravě. V Olomouci vykonal rovněž rigorózní zkoušku a vystudoval dále inf…

Více

prof. Ing. Zdeněk Mikoláš, CSc.

Vedoucí katedry Podnikání a managementu - Garant studijního programu Ekonomika a management a garant studijního oboru Podnikání se dlouhodobě věnuje problematice ekonomiky a řízení podniků, podnikání a podnikatelskému prostředí. V dané problematice vystudoval vysokou školu, získal tituly CSc., doc…

Více

Ing. Vladimír Vavrečka, CSc.

Vedoucí katedry Marketingu a hodnototvorných procesů - Je absolventem Ekonomické fakulty VŠB-TU v Ostravě, oboru Ekonomika průmyslu (1982). Na stejné fakultě obhájil svou disertační práci zaměřenou na problematiku marketingu (1991). V roce 1990 byl jedním ze zakladatelů katedry Marketingu a obchod…

Více