Úřední deska

Veškeré klíčové dokumenty týkající se založení a postupného rozvoje aktivit Vysoké školy podnikání, a.s., podléhající schválení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, dále interní předpisy upravující  organizaci a chod školy, jakož i výroční zprávy za jednotlivé roky, dlouhodobé záměry a další dokumenty najdete v této složce.