Věda a výzkum

Věda a výzkum patří k významným aktivitám Vysoké školy podnikání, a.s. (VŠP). Základním tématem vědeckovýzkumné činnosti je podnikavost a podnikání, které je na VŠP řešeny od počátku jejího vzniku. Toto téma je dominantní i v Dlouhodobém záměru vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové  a další tvůrčí činnosti Vysoké školy podnikání, a.s. a Strategii Vysoké školy podnikání, a.s. ve vědě a výzkumu na období 2009-2013.

Dalšími tématy, které jsou řešeny zejména v rámci programů Evropské komise, regionálních programů a interních grantů školy, je problematika rozvoje vzdělanosti, propojení vzdělání s praxí a téma konkurenceschopnost.

Aktivity v oblasti vědeckovýzkumné činnosti organizuje oddělení výzkumu, které je řízeno prorektorem pro řízení výzkumu a rozvoje školy. Oddělení výzkumu organizačně zabezpečuje zvyšování odborné kvalifikace pedagogických pracovníků školy, shromažďuje informace o připravovaných odborných konferencí a seminářů v ČR i zahraničí, poskytuje poradenství při zpracovávání projektů a eviduje vědeckovýzkumné a odborné aktivity pedagogů školy.

 

Kontakt: jiri.mezulanik@vsp.cz

Vedoucí oddělení výzkumu