Významní hosté

Celá řada hostů, významných osobností veřejného i společenského života zavítala v uplynulých deseti letech na naši vysokou školu. Setkání a besedy, s nimi patřily a my věříme, že i nadále budou patřit, k těm doplňkovým prvkům výuky, jež značně rozšiřují studentům obzory. Poskytují příležitost osobně oslovit politiky, ekonomy, podnikatele a businessmany, úředníky z vysokých funkcí státní správy, cizince aj. Zvláště probíhající jubilejní rok je jedinečnou příležitostí k tomu, abychom se ještě více otevřeli veřejnosti. Touto záložkou proto chceme dokumentovat, koho jsme měli příležitost na půdě naší alma mater v průběhu akademického roku  2009/2010 uvítat. Připomínáme tady i další osobnosti, které v uplynulé dekádě svou návštěvou podpořily činnost a rozvoj největší a nejstarší privátní vysoké školy v Moravskoslezském kraji.