Zahraniční spolupráce

Vysoká škola podnikání, a. s., má již dlouholeté zkušenosti v oblasti mezinárodních vztahů a internacionalizace. Internacionalizace zasahuje do všech hlavních činností, vnějších a vnitřních aktivit Vysoké školy podnikání, a. s. Z důvodu konkurenceschopnosti vysoké školy na národní a mezinárodní úrovni, jsme se zapojili již v roce 2000 do evropského programu Socrates/Erasmus. V rámci tohoto programu, inovovaného v program LLP/Erasmus  jsme v zahájených aktivitách pokračovali a zahájili i aktivity nové.

Kvalita akademických a zahraničních aktivit Vysoké školy podnikání, a. s., byla poprvé hodnocena v roce 2006 certifikátem Evropské Komise DS Label, platným pro období 2006 - 2009. V loňském roce jsme Evropskou Komisi žádali znovu. Vysoká škola podnikání, a.s., získala tento certifikát již podruhé, a to s platností do roku 2013. Vysoká škola podnikání, a.s., je jedinou soukromou vysokou školou v České republice, která opakovaně získala toto evropské ocenění.

Mobilita studentů a učitelů je realizována zejména prostřednictvím evropského programu LLP/Erasmus. Tyto možnosti jsou zajištěny Expanded Charterem, který byl VŠP, a. s., udělen v roce 2008 a který je platný pro období 2007-2013. Mobility lze realizovat formou studií a nově stáží.

Počet zahraničních partnerů VŠP, a. s., je již několik let poměrně stabilní, spolupráce probíhá na bilaterální úrovni. Ambicí však zůstává navýšení počtu bilaterálních dohod s vysokými školami a univerzitami, ale také se zahraničními firmami, ve kterých lze realizovat zahraniční stáže studentů a učitelů. A samozřejmě navýšení mobilit.

Cílem Vysoké školy podnikání, a. s., bylo a zůstává zpřístupnění studia zahraničním studentům nabídkou studijních programů nebo alespoň jejich částí v cizích jazycích. Výuka v cizím jazyce byla a bude nabídnuta zahraničním a také českým studentům tak, aby byla posílena jejich schopnost obstát v mezinárodní konkurenci na trhu práce. Klíčovou je nabídka především přijíždějícím zahraničním studentům programu Erasmus.

 

Mgr. Růžena Dvořáčková, manažerka pro zahraniční vztahy