Diploma Supplement / DS Label

Ostravská Vysoká škola podnikání obhájila prestižní mezinárodní certifikát

Jako jediná ze všech bezmála pěti desítek soukromých vysokých škol v České republice obhájila v uplynulých dnech Vysoká škola podnikání, a.s., mezinárodní certifikát udělovaný Evropskou komisí - Diploma Supplement Label. Tento dodatek k diplomu vydávaný  automaticky každému úspěšnému absolventovi od akademického roku 2004-2005, oceňuje srovnatelnost kvality výukového procesu na škole s evropskými standardy. Dokument obsahuje všechny důležité údaje o studiu, včetně výpisu zkoušek, zápočtů, počtu kreditů a dosaženého hodnocení. Dodatek k diplomu rozšiřuje potenciálním zaměstnavatelům informační základnu o budoucích zaměstnancích, uchazečům o práci pak dává i na mezinárodním trhu vyšší šance k osobnímu uplatnění. Mezinárodní certifikát Diploma Suplement Label se obnovuje každé dva roky. V České republice je v současné době 15 velkých veřejných vysokých škol s uděleným certifikátem, zatím ale pouze jedna jediná soukromá, VŠP, a.s.
Ostravská Vysoká škola podnikání je pátou největší privátní školou v ČR s počtem studentů překračujícím hranici 3 340 osob. Škola, která připravuje odborníky pro působení převážně v businessu, přistoupila letos navíc ke komplexní inovaci svého výukového procesu. V rámci zaváděné modulární výuky bude posilovat přípravu specialistů pro klíčové profese v businessu, jakými jsou: vlastník, správce, manažer, lídr, výrobce, prodejce, podnikatel, a vzdělávat je tak, aby byli schopni začlenit se do podnikatelského procesu okamžitě po absolvování studia.
Dodatek k diplomu je nový dokument vydávaný společně s diplomem po absolvování bakalářských nebo navazujících magisterských studijních programů Vysoké školy podnikání, a.s.

Dokument je vydáván zdarma všem absolventům Vysoké školy podnikání, a.s. Poprvé jej obdrželi v akademickém roce 2004/2005.

Dodatek k diplomu je vystavován ve dvou jazycích, českém a anglickém. Dokument zahrnuje všechny relevantní údaje o absolvovaném studijním programu včetně výpisu zkoušek, zápočtů, počtu kreditů a dosaženého hodnocení.

Dodatek k diplomu je v souladu se standardním modelem stanoveným Evropskou komisí, Radou Evropy a UNESCO.

Dodatek k diplomu rozšiřuje potenciálním zaměstnavatelům informační základnu týkající se povahy studia, úrovně, kontextu a obsahu studia a formy studií. Zahrnuje také národní vzdělávací soustavu.