Školy

Partnerství se vzdělávacími institucemi nejrůznějšího druhu hodlá rozvíjet naše vysoká škola v nadcházejícím období. Partnerství pro výměnu poznatků a zkušeností, pro vytváření prostoru ke spolupráci na zajímavých projektech, pro zasvěcenější informovanost žáků středních a vyšších odborných škol. Chceme poskytovat přímé informace o dění na naší vysoké škole, chtěli bychom ale také znát, co se děje a čím žijí střední, střední odborné i vysoké školy s podobně zaměřeným vzdělávacím programem. Domníváme se, že vysokoškolské vzdělávání nemůže opomíjet základnu, z níž vychází, nespolupracovat se všemi subjekty, jež  zájemce o studium na vysoké škole, připravují.