Studenti

Tato záložka hlavního menu poskytne široký rozsah informací potřebných k tomu, aby v kombinaci s vnitřním informačním systémem ISIS, vybavila každého ze studentů kompletním servisem pro bezproblémovou orientaci v předpisech, nařízeních, rozvrzích, funkcích jednotlivých oddělení školy, jakož i studijních materiálech a aktivitách během školní docházky.

 


 

Aktuální nabídka specializací:

 

Novinka pro akademický rok 2014/2015: Mezinárodní obchod se státy SNS.

 

BVS.3.1 Mezinárodní podnikání
BVS.3.2 Business finance
BVS.3.3 Vztah ekonomiky a životního prostředí – udržitelný rozvoj
BVS.3.4 Intrapodnikání: kreativita, inovace a podnikání v organizacích
BVS.3.6 Cestovní ruch a volnočasové aktivity
BVS.3.8 Právní aspekty podnikání

 

V loňském roce byl největší zájem o Business Finance, Cestovní ruch a volnočasové aktivity, Intrapodnikání, Mezinárodní podnikání a Podnikání a management v životním  prostředí.

 

Studijní specializace, kterou posluchač absolvoval, je uvedena v diplomu bakalářského studia a v dodatku k diplomu - Diploma Supplement.

 


 

Studijní materiály

Veškeré studijní materiály jsou pro studeny k dispozici po přihlášení v informačním systému ISIS: záložka Výuka - Studijní plán.

 


 

Platby školného

Kompletní informace o platbách za studium jsou k dispozici po přihlášení v informačním systému ISIS: záložka Studium - Platby.
Pro volbu platebního kalendáře: záložka Studium - Výběr platebního kalendáře.

 


 

Nabídka studentům

Připravujete se k finálnímu zpracování své kvalifikační práce? Pak vás možná zaujme nabídka jednoho z našich externích pedagogů na korektury a jazykové úpravy bakalářských prací i jiných studijních písemností.