Kombinované - absolventi VOŠ

Vysoká škola podnikání, a.s., nabízí pro absolventy vyšších odborných škol ekonomického zaměření individuální formu absolvování bakalářského studia. Individuální studium pro absolventy VOŠ je realizováno v prezenční a v kombinované formě, která umožňuje získat titul bakalář (Bc.) během 3 semestrů studia. Individuální studium je nabízeno standardně v Ostravě, na jiných mimoostravských pracovištích za předpokladu naplnění studijní skupiny. V obou formách studia mohou studenti studovat obor Podnikání.

 

Výuka je organizována dle harmonogramu uvedeném v Organizaci akademického roku 2014/15.

  • Skupina BL1KMZ se řídí Organizací akademického roku 2014/15 KS - ISP - LS.
  • Ostatní skupiny ISP se řídí Organizací akademického roku 2014/15 KS - ISP.

 

Kontrola studia pro studenty skupiny BL1KMZ za 1. ročník studia je 6.2.2015.

Kontrola studia pro studenty skupiny B1KMX za 1. ročník studia je 1.9.2015.

 

Rozvrhy na zimní semestr 2014/15 jsou zveřejněny ve složce rozvrhy.