Prezenční

Prezenční studium probíhá formou pravidelných přednášek a cvičení. Součásti studia je také odborná praxe.

 

Výuka v Ostravě probíhá v sídle Vysoké školy podnikání, a. s. (Michálkovická 1810/1, Ostrava - Slezská Ostrava, 710 00) a v budově kolejí (Československé Armády 1612/25, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava)

 

Výuka pro prezenční studenty ISP v zimním semestru probíhá od 22.9.2014 do 9.1.2015. Týden od 5.1. do 9.1.2015 je zápočtový týden. Poté od 12.1.2015 do 13.2.2015 probíhá zkouškové období. Začátek letního semestru je 16.2.2015.

 

Podrobé informace k průběhu výuky naleznete v organizaci akademického roku 2014/2015.

 

Konzultační hodiny pedagogů ve zkouškovém a prázdinovém období probíhají především na základě předchozí emailové nebo telefonické domluvy. V průběhu semestru má konzultační hodiny každý pedagog uveden v kontaktech.

 

Třetí ročník prezenčního studia se řídí dodatkem uvedeným v organizaci akademického roku 2014/15.