Prezenční - absolventi VOŠ

Vysoká škola podnikání, a.s., nabízí pro absolventy vyšších odborných škol ekonomického zaměření individuální formu absolvování bakalářského studia. Individuální studium pro absolventy VOŠ je realizováno v prezenční a v kombinované formě, která umožňuje získat titul bakalář (Bc.) během 3 semestrů studia. Individuální studium je nabízeno standardně v Ostravě, na jiných mimoostravských pracovištích za předpokladu naplnění studijní skupiny. V obou formách studia mohou studenti studovat obor Podnikání.

 

Výuka pro prezenční studenty ISP v zimním semestru probíhá od 22.9.2014 do 9.1.2015. Týden od 5.1. do 9.1.2015 je zápočtový týden. Poté od 12.1.2015 do 13.2.2015 probíhá zkouškové období. Začátek letního semestru je 16.2.2015.

 

Kontrola studia pro studenty skupiny BL1Z za 1. ročník studia je 6.2.2015.

Kontrola studia pro studenty skupiny B1X za 1. ročník studia je 7.9.2015.

 

Podrobné informace k průběhu výuky naleznete v organizaci akademického roku 2014/2015.

  • Pro skupinu B1X je určena Organizace akademického roku 2014/15 PS - ISP.
  • Pro skupinu BL1Z je určena Organizace akademického roku 2014/15 PS - ISP - LS.

 

Konzultační hodiny pedagogů ve zkouškovém a prázdninovém období probíhají především na základě předchozí emailové nebo telefonické domluvy. V průběhu semestru má konzultační hodiny každý pedagog uveden v kontaktech.