Témata bakalářských prací

Sdělení studentům: Odborné vymezení a zadání vybraného tématu je nutné konzultovat s uvedenými členy kateder. V případě zájmu o zpracování tématu, které není přímo uvedeno mezi vypsanými tématy jednotlivými vyučujícími, a které odpovídá tématickým okruhům garantovaných příslušnou katedrou, kontaktujte vyučujícího s odpovídajícím odborným zaměřením a formulujte vlastní téma.