Navazující magisterské

Navazující magisterské studium na Vysoké škole podnikání probíhá od akademického roku 2012/2013 v modulárním systému výuky, a to v prezenční i kombinované formě. Navazující magisterský studijní program, v oboru Podnikání, je uskutečňován výhradně v sídle Vysoké školy podnikání, a.s.

Studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou z modulů Pokročilá ekonomie, Podnikatelské strategie pro 21. století a Podnikavost, podnikání a inovace v dynamickém prostředí a samotnou obhajobou diplomové práce na závěr 2. ročníku navazujícího magisterského studia.