Odborná praxe

Typickým znakem naší vysoké školy, resp. jejího studijního programu, je zvýrazněná odborná praxe. Má především zvýšit zaměstnavatelnost absolventů a zkrátit jejich adaptační dobu po nástupu do zaměstnání.
Základní formou odborné praxe je řízená profesní praxe, kterou absolvují studenti 3. ročníku prezenčního studia v 6. semestru, v délce 48 dnů, ve vybraných podnicích a institucích.
Přímým efektem pro studenta je vypracování bakalářské práce v návaznosti na řešení konkrétních úkolů pracoviště.
Aktivita studenta při zajišťování organizace pro vlastní profesní praxi je nezastupitelná - vždyť tato organizace může být jeho budoucím zaměstnavatelem. Pokud se studentovi nepodaří najít vhodné pracoviště, vykoná tuto praxi v organizaci vytipované v součinnosti se školou.
Vztah mezi školou a organizací, v níž studenti praktikují, je smluvně upraven. Studenti dostávají po úspěšném absolvování praxe Certifikát profesní zdatnosti.
Po ukončení praxe je její průběh komplexně vyhodnocen a závěry jsou promítnuty do přípravy dalších praxí a získané poznatky se rovněž uplatní ve výuce. K významným závěrům hodnocení praxe patří jednoznačně pozitivní ocenění praxe ze strany studentů i organizací. Přibližně polovina studentů dostává od organizací, v níž praktikovali, nabídku zaměstnání.
Studenti kombinovaného studia mají odbornou praxi v délce 25 dnů. Smyslem jejich praxe spočívá v odborných činnostech, v oblasti, v níž student zpracovává zadané téma bakalářské práce.
Studenti navazujícího magisterského studia mají 20 dnů diplomové praxe ve 2. ročníku, rovněž u této formy praxe se provádí na závěr komplexní zhodnocení.

Zajímavým a užitečným zpestřením pro naše studenty jsou zahraniční pracovní pobyty - stáže ve firmách, které poskytují studentům cenné zkušenosti pro jejich osobní i kariérní rozvoj. V rámci programu LEONARDO da VINCI, spojeného s poskytnutím grantu vyjíždějícím studentům, bylo od ledna 2003 do května 2011 na zahraniční stáži 24 studentů.

V současné době mohou vybraní zájemci vyjíždět na zahraniční praxi s poskytnutím grantu v rámci programu LLP/ERASMUS.

Vedle uvedeného základního typu odborné praxe jsou vyvíjeny a  postupně realizovány další typy praxe, které jsou časově méně náročné nebo určené pro menší počet studentů. Jedná se o zapojení studentů do "manager shadowing programme", praxe v podnikatelských laboratořích aj. Seznam  poskytovatelů odborné praxe pro naše studenty najdete v příloze.

                                                                           Ing. Radim Maňák, manažer profesní a odborné přípravy