Rozvrhy

Bakalářské studium 

Začátek výuky v zimním semestru v bakalářském studijním programu prezenční formy studia je 22.9.2014.

Výuka v zimním semestru začíná v lichém týdnu.

 

Vysvětlivky k prezenčnímu rozvrhu (tj. zkratky předmětů a vyučujících) jsou k dispozci zde>>>

Informace o výuce mimo hlavní budovu školy (učebny 1kol- 3kol, PIN) jsou k dispozici zde>>>

 

Rozvrh prezenčního studia BS pro zimní semestr AR 2014/15

Typ studia

 

Ročník

 

Pobočka
Ostrava  
BS I. B1A B1B   B1X BL1Z  
II. B2A B2B        
III. B3A B3B        

 

 

Rozvrh kombinovaného studia BS pro zimní semestr AR 2014/15

Typ a forma studia Ročník
Středisko (Pobočka)
Ostrava týdenní
Ostrava měsíční
Nový Jičín
Olomouc
Pardubice Brno
Dvůr Králové
Bakalářské kombinované studium
                                   

I.

B1KTA B1KMA   B1KOl B1KPa B1KBn  
  B1KTB B1KMB   B1KOlX B1KPaX      
    B1KMX          
               
    BL1KMA          
    BL1KMB          
    BL1KMZ          
II.
B2KTA B2KMA B2KNJ   B2KPa    
  B2KTB            
    BL2KMC           
III. B3KTA B3KMA B3KNJ B3KOl B3KPa   B3KDv 
  B3KTB B3KMB          
               

 

Navazující magisterské studium

Začátek výuky v zimním semestru v navazujícím magisterském studijním programu prezenční formy studia je 22.9.2014 (N2AB dle OAR).

Výuka v zimním semestru začíná v lichém týdnu.


Rozvrh prezenčního studia NMS pro zimní semestr AR 2014/15

 

N1A

N2A

N2B

 

Rozvrh kombinovaného studia NMS pro zimní semestr AR 2014/15

 

N1KTA

N2KTA

 

N1KMA

N1KMB

NL1KMA

N2KMA

N2KMB

NL2KME