Studijní oddělení

Studijní oddělení provází studenta během celého studia na VŠP, a. s. Pomáhá mu orientovat se ve vysokoškolských předpisech, zodpovídá jeho dotazy, vyřizuje žádosti, poskytuje informace a vydává potvrzení. Studijní oddělení také archivuje veškerá data a studijní výsledky každého studenta.