Žádosti (seznam všech typů)

 • Individuální studijní plán (pro absolventy VOŠ)
 • Individuální studijní plán mimořádný
 • Mimořádný termín přijímacího řízení
 • Mimořádný termín zápisu
 • Nástup ke státní závěrečné zkoušce z přerušení
 • Odvolací řízení DŘ
 • Opakování ročníku
 • Přerušení studia (žádost lze podat přes informační systém ISIS)
 • Ukončení přerušení studia
 • Ukončení studia na vlastní žádost (žádost lze podat přes informační systém ISIS)
 • Uznání zápočtů a zkoušek
 • Výpis obsahu předmětu/modulu
 • Výpis zkoušek a zápočtů
 • Vystavení duplikátu diplomu, vysvědčení, dodatku k diplomu
 • Zkouška v mimořádném opravném termínu
 • Změna formy studia
 • Změna platebního kalendáře
 • Změna konzultačního střediska
 • Změna studijní skupiny
 • Změna studijního oboru
 • Změna specializace