EBSCO

Odborná informační databáze

 

VŠP, a.s. zakoupila licenci na užívání odborné informační databáze Business Source® Elite společnosti EBSCO  Publishing, která poskytuje plnotextovou kolekci akademických časopisů z oblasti byznysu, managementu a ekonomie. Tato bohatá kompilace také obsahuje publikace pokrývající tématiku účetnictví, bankovnictví, financí, mezinárodního obchodu, marketingu, prodeje ad. Business Source® Elite nabízí fulltext pro takřka 1 100 obchodních časopisů a obsahuje rozšířený archiv v PDF pro 150 titulů (zpětně do roku 1985 nebo až k prvnímu vydání časopisu).

 

Pravidla používání odborné informační databáze

Databáze Business Source® Elite je přístupná v rozsahu IP adres VŠP, a.s. v Ostravě včetně vzdáleného přístupu mimo VŠP, a.s.

Používání odborné informační databáze se řídí ustanovením příslušné licenční smlouvy. Je dovoleno elektronické zdroje používat výhradně pro osobní studijní a výzkumnou potřebu. Je přísně zakázáno využití komerční. Hromadné stahování dat z jednotlivých zdrojů převyšující aktuální osobní výzkumnou potřebu je považováno za porušení licenčních podmínek a může vést k zablokování přístupu.

Vstup do databáze z VŠP, a.s. v Ostravě zde http://search.ebscohost.com

Přihlašovací údaje k přístupu do databáze mimo budovu VŠP, a.s. Vám byly zaslány na studentský e-mail.