Diploma Supplement Label

Jako jediná ze všech bezmála pěti desítek soukromých vysokých škol v České republice obhájila Vysoká škola podnikání, a.s., na jaře 2009 mezinárodní certifikát udělovaný Evropskou komisí - Diploma Supplement Label (DSL). Tento dodatek k diplomu předávaný  automaticky každému úspěšnému absolventovi, oceňuje srovnatelnost kvality výukového procesu na škole s evropskými standardy. Dokument obsahuje všechny důležité údaje o studiu, včetně výpisu zkoušek, zápočtů, počtu kreditů a dosaženého hodnocení.  Je vydáván zdarma společně s diplomem po absolvování bakalářských nebo navazujících magisterských studijních programů, a první absolventi VŠP, a.s., jej obdrželi v akademickém roce 2004/2005.


DSL je vystavován ve dvou jazycích, českém a anglickém a zahrnuje všechny relevantní údaje o absolvovaném studijním programu včetně výpisu zkoušek, zápočtů, počtu kreditů i dosaženého hodnocení. Proto rozšiřuje potenciálním zaměstnavatelům absolventů informační základnu o budoucích zaměstnancích, uchazečům o práci z řad absolventů pak dává i na mezinárodním trhu vyšší šance k osobnímu uplatnění


Dodatek k diplomu je v souladu se standardním modelem stanoveným Evropskou komisí, Radou Evropy a UNESCO.