Kombinované - absolventi VOŠ

Vysoká škola podnikání, a.s. nabízí pro absolventy vyšších odborných škol ekonomického zaměření individuální formu absolvování bakalářského studia. Individuální studium pro absolventy VOŠ je realizováno v prezenční a v kombinované formě, která umožňuje získat titul bakalář (Bc.) během 3 semestrů studia. Student tak prakticky získává dva tituly za 4,5 roky (Bc. a DiS.), a to za výhodných cenových podmínek. Vzorovým příkladem je spolupráce se Soukromou vyšší odbornou školou podnikatelskou, s.r.o. (SVOŠP).

 

Výuka je realizována v předmětovém systému studia.

 

Individuální studium je nabízeno standardně v Ostravě, na jiných detašovaných pracovištích za předpokladu naplnění studijní skupiny. V obou formách studia mohou studenti studovat obor Podnikání.

 

Předpoklady pro přijetí:

  • doložení ověřené kopie maturitního vysvědčení,
  • doložení ověřené kopie dokladů o absolvování VOŠ ekonomického zaměření (vysvědčení a diplom),
  • absolvování přijímacího řízení.


Kombinované individuální studium
se realizuje v měsíční formě studia, studenti absolvují v rámci každého semestru s měsíčním odstupem 4 konzultační víkendy (pátek až neděle). Časová dotace k jednotlivým předmětům respektuje předpokládanou shodu se studijními obory absolvované VOŠ. Tato forma je velmi vhodná pro pracující studenty, jimž umožňuje intenzivní, účinnou a profesně zaměřenou výuku, kterou je možné sladit s pracovními a jinými povinnostmi.