Kombinované - bakalářské studium

Kombinované, neboli dálkové studium je určeno všem, kteří nemohou trávit ve škole několik dní v týdnu. Je vhodné například pro lidi, kteří už mají zaměstnání nebo podnikají a chtějí si zvýšit nebo doplnit vzdělání při zaměstnání nebo podnikání.

 

Standardní délka studia je stejně jako u prezenčního studia 6 semestrů. Obsahově je výuka v kombinované formě studia stejná jako v prezenční formě studia. Odlišná je jen organizace studia. Studium probíhá formou konzultací (přímé výuky) ve dvou variantách. Pravidelné týdenní konzultace (jeden den v týdnu v odpoledních hodinách v rozsahu 6 hodin - pouze v Ostravě) a blokové měsíční (1x tři dny v daném měsíci: pátek, sobota, neděle). Na konzultace (přímou výuku ve škole) navazuje řízené samostudium.

 

 

Studijní program Ekonomika a management

Garant studijního programu Ekonomika a management: prof.  Ing. Z. Mikoláš, CSc.
 
 

Kombinované bakalářské studium (3 roky, 6 semestrů)

Studijní obor kombinovaného studia:

  • Podnikání

 


Studijní obor Podnikání

Garant oboru: prof.  Ing. Zdeněk Mikoláš, CSc.

Studijní obor vyplňuje znalostní segment mezi studijními obory ekonomika podniku a management. Staví na ekonomickém myšlení orientovaném na podnikání, které je rozvinuto o související poznatky psychologie, sociologie a managementu. Současně obor akcentuje i exaktní myšlení založené na kvantitativních metodách a informačních systémech. Výrazným aspektem oboru je rovněž problematika financování podniků. Vzdělávací proces v bakalářském oboru Podnikání je zaměřen na výchovu podnikavých manažerů a podnikatelů, rozvíjení klíčových podnikatelských kompetencí a leadershipu. Obor je profilován zejména na prohlubování soudobých teoretických a praktických požadavků rozvoje malých a středních firem. Ve studiu oboru Podnikání je možné pokračovat na navazujícím magisterském stupni.

 

Uplatnění absolventů

Absolventi studijního oboru Podnikání jsou připraveni působit samostatní podnikatelé v resortech malého a středního podnikání. Absolventi oboru se uplatňují v podnicích všech právních forem, zejména v profesích spojených s řízením podniků se zaměřením na ekonomiku, management a správu. Absolventi se uplatní též v pozicích vedoucích a řídících pracovníků na úrovni nižšího a středního managementu ve větších podnicích či jiných organizací