Prezenční - absolventi VOŠ

Vysoká škola podnikání, a.s., nabízí pro absolventy vyšších odborných škol ekonomického zaměření individuální formu absolvování bakalářského studia. Individuální studium pro absolventy VOŠ je realizováno v prezenční a v kombinované formě, která umožňuje získat titul bakalář (Bc.) během 3 semestrů studia. Student tak prakticky získává dva tituly za 4,5 roky (Bc. a DiS.), a to za výhodných cenových podmínek. Vzorovým příkladem je spolupráce se Soukromou vyšší odbornou školou podnikatelskou, s.r.o. (SVOŠP).

 

Výuka je realizována v předmětovém systému studia.

 

Individuální studium je nabízeno standardně v Ostravě, na jiných mimoostravských pracovištích za předpokladu naplnění studijní skupiny. V obou formách studia mohou studenti studovat obor Podnikání.

 

Předpoklady pro přijetí:

  • doložení ověřené kopie maturitního vysvědčení,
  • doložení ověřené kopie dokladů o absolvování VOŠ ekonomického zaměření (vysvědčení a diplom),
  • absolvování přijímacího řízení.

 

V případě prezenční formy individuálního studia je výuka realizována formou cvičení a přednášek v průběhu pracovního týdne. V rámci studia je zohledněno předchozí studium na VOŠ, kdy u vybraných předmětů, u jejichž obsahu se předpokládá vysoká míra shody s předměty absolvované VOŠ, se student nemusí účastnit celosemestrální výuky. V případě těchto předmětů se koná pouze bloková výuka v rozsahu 6 vyučovacích hodin k jednotlivým předmětům za semestr. Na základě blokové výuky si mohou studenti rozložit studijní zátěž a absolvovat některé předměty již v průběhu semestru.